Life Cycle Analysis (LCA)

Mika on LCA?

Life Cycle Analysis (LCA) on elinkaarianalyysi, joka meillä toteutetaan SimaPro -ohjelmistolla ja joka perustuu tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksen analysointiin. Elinkaarianalyysi voi sisältää kaiken raaka-aineen hankinnasta, prosessoinnista ja tuotteen valmistuksesta sen käyttöön sekä mahdollisesti myös tarvittaviin korjauksiin ja huoltoihin. Elinkaarianalyysi voidaan tehdä koko elinkaarelle tai sen osille. Koska tuotteidemme käytössä ja käytöstä poistamisessa on monta eri polkua, olemme rajanneet analyysin tuotteen valmistukseen saakka.