Ocena cyklu życia (LCA)

Co to jest LCA?

Nasza ocena cyklu życia (LCA), przeprowadzona z programem SimaPro, jest metodą oceny całkowitego wpływu cyklu życia produktu na środowisko. Obejmuje ona wszystkie elementy zaczynajac od wydobycia surowca, przez obróbkę i produkcję materiałów po ich dystrybucję, a także użytkowanie. Analize LCA można przeprowadzić dla wszystkich etapów cyklu życia produktu lub jego części. Ze względu na wiele różnych scenariuszy dotyczących użytkowania i gospodarowania odpadami, nasze analizy są przeprowadzane z uwzględnieniem efektu do momentu dostarczenia produktu.